Wyroki więzienne dla pro-demokratycznych działaczy

Ben Viet (13.10.2009) Wiadomości z Wietnamu - Władze lokalne w Hanoi zatrzymały pro-demokratycznych działaczy

W dniach 6- 9 października wietnamski "sąd" ogłosił wyroki wieloletniego więzienia wobec pro-demokratycznych działaczy, w tym: pisarz Nguyen Xuan Nghia, Ngo Quynh, Nguyen Manh Son, Nguyen Van Tinh, Nguyen Van Tuc, Nguyen Kim Nhan, Hai Phong i Pham Van Troi, nauczyciela Vu Hung oraz poetę Tran Duc Thach.

flickr:3998750936size="small"


Członkowie Demokratycznej Partii Ludowej Wietnamu

Wymienione osoby otrzymały wyrok od 2 do 6 lat więzienia, a powodem aresztowania miało być naruszenie Artykułu 88 Wietnamskiego Kodeksu Karnego. (Art. 88 wietnamskiego KK mówi o "propagandzie na szkodę Socjalistycznej Republice Wietnamu" - przyp. red.)
Wyżej wymienione osoby nie popełniły żadnego przestępstwa. Jedyną rzeczą, której się dopuściły była walka o prawo do wolności wypowiedzi, prowadzona drogą pokojową. Wietnam jest członkiem Komisji Praw Człowieka ONZ, z kolei Artykuł 19 ICCPR (Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych), wyraźnie broni praw człowieka: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego”.
W dodatku, zgodnie z Artykułem 9 Powszechnej Deklaracji Praw człowieka „Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju”. Ponadto zgodnie z Artykułem 69 Konstytucji Socjalistycznej Republiki Wietnamu „Obywatele mają prawo do wolności wypowiedzi, wolności prasy; mają prawo do otrzymywania informacji oraz prawo do związków i manifestacji zgodnie z prawem”. Mimo to Komunistyczna Partia Wietnamu zignorowała podstawowe prawa człowieka, kontynuując tym samym i używając ostrych zdań w celu uciszenia opozycjonistów.
Ludzie stojący po stronie Demokratycznej Partii Ludowej Wietnamu mocno potępiają działania Komunistycznej Partii Wietnamu. Wzywamy naszych członków oraz obywateli mieszkających zarówno Wietnamie jak i poza jego granicami, aby kontynuowali walkę o Prawa Człowieka, Wolność i Demokratyczność Wietnamu.

Z pozdrowieniami,
Tran Nam
Rzecznik Demokratycznej Partii Ludowej Wietnamu

źródło: Demokratyczna Partia Ludowa Wietnamu
tł. Balanka

© Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License