Milicja wzywa poszukiwanego księdza
flickr:3811444817


Kościół Tam Toa przedmiotem sporu

Ksiądz, który nieustannie jest atakowany w prasie i poszukiwany przez bojówki działające w imieniu milicji, został teraz wezwany przez milicję do stawienia się. Władze kościelne obawiają się, że ten ruch milicji spotęguje napięcie.

VietCatholic News, 11 sierpnia 2009

W poniedziałek, 10 sierpnia 2009, milicja dokonała najścia na domostwo jednego z parafian w parafii Tam Toa, który – według przypuszczeń milicji – mógłby znać miejsce pobytu swego proboszcza. Zmuszano go, aby osobiście doręczył swemu proboszczowi milicyjne wezwanie do stawiennictwa. Milicja groziła mu ciężkimi konsekwencjami, jeżeli nie doręczy on wezwania ks. Piotrowi Le i ksiądz nie stawi się w wyznaczonym terminie, tzn. do wieczora we wtorek (12.08).
Milicja oskarżyła ks. Piotra Le o „deptanie prawa państwowego”, „podburzanie wiernych do nielegalnego wznoszenia budynku” na terenie historycznym. Diecezja Vinh obawia się o bezpieczeństwo osobiste ks. Piotra, gdyż bojówki – działające z wyraźnym poparciem milicji i włóczące się po ulicach – domagają się jego śmierci. Księdza jednak nie można nigdzie znaleźć.
Środki przekazu będące wyłącznie własnością państwa wielokrotnie powtarzały fałszywe oskarżenia przeciw ks. Piotrowi Le. „Przez lata Le Thanh Hong (proboszcz) deptał prawa tego kraju przez to, że odprawiał Msze święte, przekraczając przyznany mu limit wiernych uprawnionych do udziału . Zwabiał on setki ludzi z innych miejsc, aby uczestniczyli w jego niedzielnej Mszy św. – tak napisał 31 lipca br. państwowy „Saigon Liberated”.
„Oprócz nielegalnego odprawiania Mszy św. i rażącego łamania prawa, zniekształcał on równiez prawdę i umieścił w internecie fałszywe oświadczenia” – dodała ta sama gazeta. Z tego powodu gazeta domaga się, żeby władze aresztowały księdza i spowodowały wieloletnie jego uwięzienie.
Tymczasem. – według informacji zasięgniętych przez VietCatholic News – ks. Piotr Le Thanh Hong nie wie nawet, jak posługiwać się komputerem lub korzystać z internetu.

Już samo istnienie w prawodawstwie państwowym przepisu ograniczającego liczbę wiernych uprawnionych do udziału we mszy świętej ośmiesza państwo, które aspiruje do bycia demokratycznym i demaskuje prymitywną chęć kontrolowania wszelkich przejawów życia społecznego. (przyp. tł.)

J. B. An Dang
tł. Etek

źródło: Police summon hunted priest VietCatholic News (11 Aug 2009 07:39)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License