Zadaniem księży wietnamskich ma być obrona komunistycznej partii

VietCatholic (09.04.2011) Społeczeństwo - Klerycy w Wietnamie są zmuszani do uczestnictwa w szkoleniach, które mają ich nauczyć, jak być posłusznymi Komunistycznej Partii i jak ją chronić przed „wrogami ludu” w czasie narastającego krytycyzmu obecnego systemu.

Gazeta Dai Doan Ket (Wielka Jedność), prokomunistyczny organ tzw. Wietnamskiego Frontu Ojczyźnianego donosi 6 kwietnia br., że „191 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w prowincji Can Tho rozpoczęło pilotażowy program szkolenia na temat polityki narodowego bezpieczeństwa, który ma trwać do 8 maja br.”

„Ci seminarzyści będą się uczyli o poglądach, stanowisku i polityce komunistycznej partii i Państwa na temat tego jak jest zorganizowane bezpieczeństwo narodowe i jaka jest polityka partii w sprawach religijnych” – stwierdził organ prasowy „patriotycznej” organizacji powiązanej z komunistyczną partią. Według dalszego opisu, ci kandydaci do kapłaństwa studiują w jednym z większych seminariów w Wietnamie będą „studiować obowiązki katolickiego duchowieństwa w zapobieganiu i udaremnianiu jakichkolwiek wrogich prób dokonania przewrotu rządu za pomocą społecznych niepokojów czy przez tzw. „pokojową ewolucję” – takie jest określenie używane wyłącznie przez wietnamskich przywódców i państwowe media, które wielu traktuje jako przejaw lęku władz, że bliższe więzy z Zachodem mogłyby uwolnić „demony politycznej liberalizacji”, których obecnie rządząca komunistyczna partia nie będzie mogła już kontrolować.

W ostatnich latach rząd wietnamski powoli poluzował swoje ograniczenia w kwestii liczby kleryków. Od roku 2005, Wyższe Seminarium św. Józefa w Hanoi mogło przyjmować nowych kandydatów w każdym roku, zamiast uprzedniego pozwolenia na nabór raz na dwa albo trzy lata. Wyższe Seminarium św. Józefa w Sajgonie, które zostało na nowo otwarte w 1986 r. po jedenastu latach przerwy, otrzymało podobny „przywilej” corocznego naboru w roku 2007. Najnowsze dane statystyczne z roku 2009 pokazują, że liczba kleryków studiujących w sześciu wyższych seminariach kraju wzrosła od liczby 1,580 roku 2002, do liczby 2,186 w roku 2009.

Jednak władze państwowe ściśle śledzą program studiów i formacji duchownej i wielokrotnie w brutalnie wtrącały się we wszystkie aspekty programu kształcenia przyszłych księży.

Przez dziesięciolecia seminarzyści w Wietnamie byli zmuszani do uczenia się marksizmu-leninizmu jako obowiązkowego przedmiotu. Przed święceniami ksiądz katolicki powinien spełnić pewne cywilne wymogi, w tym znajomość filozofii marksistowskiej, historii Wietnamskiej Partii Komunistycznej. Surowe wymogi politycznej zgody są wciąż przymusowe. Państwo ponadto w sposób dowolny ingeruje w biskupie decyzje o przeznaczeniach na stanowiska kościelne.

Na progu rządowych prób zmuszenia katolickiego duchowieństwa, aby entuzjastycznie podporządkowało się i broniło reżimu, katolicy w Wietnamie ze szczególną uwagą wsłuchują się w przestrogi chińskiego kardynała Józefa Zen Zekiuna, które opublikowała agencja AsiaNews w dniu 1 kwietnia br.

Artykuł zatytułowany „Gniew kard. Zena na ideę o. Heyndricksa i Kongregacji Ewangelizacji o „dialogu za wszelką cenę” został przetłumaczony na język wietnamski i opublikowany w większości katolickich portali diecezjalnych i ogólnokościelnych.
Staje się coraz bardziej oczywiste, że Wietnam niewolniczo kopiuje chińską politykę religijną. Kościół w Wietnamie zatem napotkał na wiele podobnych do chińskich wyzwań. Jest to typowe, że ateistyczne władze często „po chamsku zatrzaskują drzwi przed swymi zbyt uprzejmymi rozmówcami”, odrzucając jakiekolwiek kanały dialogu z ludźmi Kościoła w kraju. Wyjątkiem są katolicy, którzy należąc do prokomunistycznego „Komitetu Katolickiej Solidarności”, ulegle „wyrzekają się dogmatów naszej wiary i podstawowej dyscypliny kościelnej”, byle tylko przypodobać się władzom Hanoi – jak stwierdził emerytowany metropolita Hong Kongu.

wg Kelly Ann Nguyen, 6 kwietnia 2011
opr. Etek

źródło: http://www.vietcatholic.net/News/Html/88913.htm

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License