Oświadczenie organizacji praw człowieka Human Rights Watch

(30.09.2009) Wiadomości ze świata - Oświadczenie w sprawie Raportu Końcowego na temat Wietnamu po ukończeniu Powszechnego Okresowego Przeglądu dotyczącego przestrzegania praw człowieka z 24 września 2009 r.

flickr:3969226033

Panie Przewodniczący,
Dzisiejsze końcowe sprawozdanie Okresowego Powszechnego Przeglądu przestrzegania Praw Człowieka budzi poważne wątpliwości co do wywiązywania się Wietnamu ze zobowiązań dotyczących ochrony praw człowieka.
Rząd Wietnamu odrzucił znaczące zalecenia, sformułowane przez państwa członkowskie ONZ w czasie procesu przygotowującego końcowe sprawozdanie o stanie przestrzegania praw człowieka, odnoszące się do: arbitralnych aresztowań i złego traktowania osób krytykujących władzę; represjonowania obrońców demokracji, członków niezatwierdzonych grup religijnych, obrońców praw człowieka; ograniczania wolności do swobodnego wypowiadania się, stowarzyszania i wyznawania religii; sankcjonowania kary śmierci, brak zakazu stosowania tortur.
Wśród 45 zaleceń państw członkowskich odrzuconych przez Wietnam znajdowały się następujące rekomendacje:
- uchylenie kontroli internetu i bloggierów oraz odwołanie zakazu działalności prywatnych środków przekazu;
- pozwolenie grupom i jednostkom na promocję praw człowieka, na swobodne wyrażanie swoich opinii, w tym też wyrażanie publicznego sprzeciwu;
- podjęcie działań w celu wyeliminowania kary śmierci;
- odwołanie lub zrewidowanie tych regulacji prawnych w sferze bezpieczeństwa narodowego, które są wykorzystywane do zwalczania pokojowego sprzeciwu;
- uwolnienie więźniów sumienia.
Na dodatek Wietnam nie przyjął zobowiązania, by zapraszać grupy robocze Narodów Zjednoczonych, wdrażające specjalne procedury. Żadna z tych delegacji od 1998 r. nie mogła odwiedzić Wietnamu i zbadać sytuacji na miejscu. Wśród nich starania podejmowały Robocza Grupa Narodów Zjednoczonych ds. Arbitralnych Aresztowań i specjalni sprawozdawcy w dziedzinie wolności wypowiedzi, przemocy wobec kobiet i tortur.
Jakkolwiek końcowy raport sporządzony przez Wietnam wylicza zalecenia przyjęte przez wietnamski rząd, to większość z nich została sformułowana bardzo ogólnikowo wyrażając jedynie gotowość Wietnamu do „rozważenia, ratyfikowania czy przystąpienia” do różnych międzynarodowych konwencji, ale odmawiając zajęcia stanowiska wobec istniejących pogwałceń czy podjęcia skutecznych środków do zaprzestania przemocy.
Jedynym pozytywnym wynikiem dialogu między Wietnamem a Grupą przygotowującą Okresowy Raport w Genewie w maju br. jest fakt, że ten kraju zredukował liczbę przestępstw zagrożonych karą śmierci.
Panie Przewodniczący, jest rzeczą wstrząsającą, że przez cały czas opracowywania przeglądu, wietnamski rząd krzykliwie wypierał się swoich aktów prześladowania, więzienia i znęcania się nad setkami politycznych i religijnych więźniów, a co za tym idzie, utrzymywał, że te akty nie zasługują na poważną odpowiedź. W rzeczywistości, w ciągu czterech miesięcy, gdy trwały rozmowy na temat Okresowego Raportu, Wietnam aresztował przynajmniej siedmiu pokojowych działaczy na rzecz demokracji oraz ponad 30 chrześcijan Montagnardów, należących do niezależnych kościołów domowych. Od maja br. dziewięciu chrześcijan Montagnardów skazano na więzienie, innych ośmiu działaczy demokratycznych oczekuje w areszcie na rozprawę sądową.
Sprawozdanie końcowe zawiera oświadczenia wietnamskiego rządu, mające świadczyć, że przestrzega się tam praw człowieka. Oświadczenia te stoją w oczywistej sprzeczności z dokumentacją zgromadzoną w ramach procedur Narodów Zjednoczonych oraz przez międzynarodowe organizacje dokumentujące pogwałcenia praw człowieka w Wietnamie.
Jakkolwiek liczne państwa wyrażają głębokie zainteresowanie sprawami nieuzasadnionych aresztowań; więzienia osób z powodu religijnej lub politycznej działalności; dyskryminacji mniejszości etnicznych; pogwałcenia religijnej wolności; nadużyć w więzieniach i administracyjnych ośrodkach odosobnienia, to wyjaśnienia Wietnamu w odpowiedzi są niepokojąco nieadekwatne.
Wbrew licznym dowodom Wietnam oświadczał w końcowym raporcie, że nie ma tam tak zwanych „więźniów sumienia”, nikt nie jest aresztowany z powodu krytykowania rządu, a jedynie za „pogwałcenie wietnamskiego prawa, za naruszenie przepisów narodowego bezpieczeństwa, które są zgodne z prawem międzynarodowym; i „nie stosuje się (w Wietnamie) tortur czy poniżania osadzonych przestępców lub podejrzanych dla celów śledczych.”
Wietnam również utrzymywał, że już wprowadził w życie lub właśnie wprowadza w życie zalecone przepisy, aby zapewnić pełne poszanowanie wolności religii i zapobiec przemocy i dyskryminowaniu etnicznych mniejszości.
Panie Przewodniczący, Końcowy Raport Wietnamu w ramach Okresowego Przeglądu Powszechnego w dziedzinie przestrzegania praw człowieka w sposób wyraźny ukazuje strategię zakłamania i zaprzeczania, a nie szczerą wolę ochrony i promowania praw człowieka.

Elaine Pearson, zastępca dyrektora HRW w Azji

tł. Etek

źródło: HRW - list w sprawie Wietnamu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License